Beroepsvereniging

Paul Hooijdonk Regressietherapie is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Regressie Therapeuten, NVRT. https://www.nvrt.nl  Registratienummer: NVRT-L-1383

Cat en Gat

Paul Hooijdonk Regressietherapie is aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en de Geschillencommissie voor Alternatieve Therapeuten (GAT). https://catcollectief.nl

Het CAT heeft verklaart dat ik aan de wet WKKGZ voldoe. Mijn jaarlicentie 2024, erkend CAT-therapeut, heeft als therapeutnr.: 97952023-03-15

WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Als CAT-therapeut val ik onder het WKKGZ-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ-geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/. Ik stuur  je op verzoek de volledige standaard GAT algemene voorwaarden toe. Je kunt de voorwaarden uiteraard in de praktijk ook inzien.

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving: General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland is die vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De door u verstrekte gegevens vallen daarnaast onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Bij het vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling hanteer ik de Verbeterde meldcode huiselijk geweld, dat is het stappenplan waarin is vastgelegd hoe ik mij als zorgprofessional ten aanzien van deze problematiek dien te gedragen.  Beroepsverenigingen, koepelorganisatie en de Belastingdienst schrijven de volgende bewaartermijnen voor: 20 jaar voor cliëntdossiers, 7 jaar voor de financiële administratie en 5 jaar voor de agenda. Al hetgeen dat wordt besproken in sessies valt onder het medisch beroepsgeheim en zal niet worden gedeeld met derden tenzij daarvoor expliciet toestemming wordt verleend. In geval van wetenschappelijk onderzoek kan toestemming worden gevraagd om bepaalde regressie technische informatie geanonimiseerd te delen met vakgenoten.

BTW

NL 001142883B06

KvK

Breda 20130821